deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Beeldkwaliteitsplan eerst vaststellen

Beeldkwaliteitsplan eerst vaststellenbeeldkwaliteitsplan

Het lijkt allemaal erg logisch: eerst het beeldkwaliteitsplan vaststellen en daarna het bestemmingsplan. In onderstaande zaak liep dit anders. Op zich wel begrijpelijk omdat het lastig is qua planning eerst naar de raad te moeten. De weerbarstige praktijk ziet er anders uit dan de juridische realiteit.

De gemeenteraad heeft een toelichting op het beeldkwaliteitsplan opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit plan is als bijlage gevoegd bij de plantoelichting. De raad heeft ook ingestemd met het plan inzake de beeldkwaliteit. In beroep wordt aangevoerd dat eerst het beeldkwaliteitsplan had moeten worden vastgesteld. Pas daarna had het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Het plan over de beeldkwaliteit is volgens appellant door verwijzing in de plantoelichting geen onderdeel geworden van het bestemmingsplan. Ook niet door het opnemen van het beeldkwaliteitsplan als bijlage 1 in de toelichting.

De Raad van State zegt er het volgende over. “De Afdeling overweegt dat appellante terecht heeft betoogd dat het beeldkwaliteitsplan niet door de verwijzing in de plantoelichting naar dit beeldkwaliteitsplan en het opnemen van het beeldkwaliteitsplan als bijlage bij de plantoelichting, als onderdeel van het bestemmingsplan is vastgesteld. Daartoe overweegt de Afdeling dat de toelichting bij het bestemmingsplan geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan, maar dit vergezelt.”

Lees meer in uitspraak ABRS 21 november 2018, no. 201704240/2/R3.

Neem contact op voor advies over bestemmingsplannen.