deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Bestemming detailhandel met aanduiding tuincentrum

Bestemming detailhandel met aanduiding tuincentrum

  • uitleg planregels

bestemming detailhandel

Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor het bouwen van onder meer twee winkelgebouwen. Op dit moment is op het perceel een tuincentrum gevestigd. Het college heeft de vergunning geweigerd omdat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Op het perceel is volgens de gemeente uitsluitend een tuincentrum toegestaan.

Volgens vaste jurisprudentie zijn de op de plankaart aangegeven bestemming en de daarbij behorende regels bepalend voor het antwoord op de vraag of een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. De niet bindende toelichting bij het bestemmingsplan heeft in zoverre betekenis dat deze over de bedoeling van de planwetgever meer inzicht kan geven indien de bestemming en de bijbehorende voorschriften waaraan moet worden getoetst, op zichzelf noch in samenhang duidelijk zijn.

De Afdeling overweegt: “De rechtbank heeft terecht overwogen dat uit de op de verbeelding aangegeven bestemming en de daarbij behorende doeleindenomschrijving als neergelegd (…) in de planregels, volgt dat op de gronden met de bestemming detailhandel die tevens zijn voorzien van de functieaanduiding ‘tuincentrum’, zowel gebruik ten behoeve van detailhandel als gebruik ten behoeve van een tuincentrum is toegestaan. Gelet op de plaats van het woord ‘uitsluitend’ in artikel (…) heeft dit woord betrekking op de toegestane hoogte en niet op het toegestane gebruik. Artikel (…) kan dan ook niet anders worden begrepen dat het gebruik ten behoeve van een tuincentrum uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de functieaanduiding ‘tuincentrum’ en dat daarnaast gebruik ten behoeve van detailhandel is toegestaan.”

Heeft u vragen over de uitleg van een planregel of een definitie in een bestemmingsplan? Bel 010 – 268 0689 of mail.