deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

bestemmingsplan wijzigen

Bestemmingsplan wijzigenbestemmingsplan transformatie

De transformatie van industrieterreinen en bedrijventerreinen is in Nederland in volle gang. Veelal verouderde bedrijventerreinen worden  getransformeerd naar gemengde gebieden, zoals gebieden met woon-werkmilieus als het Cruquiusgebied in Amsterdam. Hoewel het resultaat vaak inspirerend is of verrassend, is de weg er naar toe vaak stroperig en taai vanwege allerlei belangen die spelen in het gebied en milieuonderzoeken. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen zienswijzen of uitgebreide milieuonderzoeken het proces behoorlijk vertragen. Zie dan als initiatiefnemer nog maar eens het proces vol te houden of het eindresultaat te zien! Dat valt niet altijd mee. bestemmingsplan transformatie

Oplossingen voor vastgelopen planologische procedures en taaie  bestemmingsplantrajecten – Met een ervaren bureau die én het bestemmingsplan technisch kan maken én het eindresultaat blijft zien, kan het proces soepeler verlopen. De Omgevingsjurist heeft meer dan 15 jaar ervaring in gemeentelijke planologische procedures en kent het klappen van de zweep, zowel aan de zijde van de gemeente als aan de zijde van een initiatiefnemer.

Schakel De Omgevingsjurist in voor:

  • bestemmingsplannen voor transformatie van stedelijke gebieden en agrarisch vastgoed
  • bestemmingsplannen met een complexe milieukant, zoals voor gebieden met een hoge geluidbelasting
  • akoestisch onderzoek, zowel technisch akoestisch onderzoek als juridisch advies over geluid en bestemmingsplan
  • omgevingsplannen