deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Spuitzones

Spuitzones bestemmingsplan en locatiespecifiek onderzoek woningen

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om gevoelige functies, zoals woningen, te bouwen binnen een kleinere afstand dan 50 meter binnen een spuitzone. Het hangt erg af van het soort teelt ter plaatse. In de fruitteelt is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen intensiever dan bijv. in de lage bomenteelt.

spuitzones bestemmingsplan

Marian Harberink is dé specialist over dit onderwerp en heeft al vele onderbouwingen gemaakt. Zij heeft als eerste in Nederland hier een stappenplan voor ontwikkeld. In de onderbouwing wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de agrariër als ook met de omwonenden en bewoners van de woningen.

Zowel milieutechnische als juridische onderbouwingen – Ook heeft ze in vakbladen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zonering in het bestemmingsplan gepubliceerd. U kunt deze artikelen downloaden op onze website. De onderbouwingen hebben zowel betrekking op het technische gedeelte als het juridische. De onderbouwingen hebben alleen betrekking op specifieke praktijksituaties. Marian praat regelmatig bij met zowel fruit- als boomtelers over de nieuwste ontwikkelingen en combineert de praktijk met theorie en onderzoek.

Onderbouwingen die door de Raad van State zijn beoordeeld – Niet alle onderbouwingen komen bij de rechter terecht. Gelukkig maar. Sommige echter wel. In 2016 werd door de Raad van State een onderbouwing inzake een spuitzone voor een woningbouwplan in de gemeente Beuningen van De Omgevingsjurist akkoord bevonden (zie ABRS 4 mei 2016, no. 201506413/1/R2). Ook een geval met een spuitzone advies van De Omgevingsjurist in de gemeente Haaren (Biezenmortel) is judgeproof gebleken (zie ABRS 8 juni 2016, no. 201408339/2/A1). De meest recente uitspraak over een onderbouwing van De Omgevingsjurist is die van 2 mei 2018, no. 201707354/1/R6. Deze onderbouwing is gemaakt om het woningbouwplan “Schokkerhoek” mogelijk te maken.

Ons bureau heeft onderbouwingen en adviezen gemaakt voor:

  • gemeente Tilburg, Overbetuwe, Nederbetuwe, Urk, Houten, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Haaren, Veldhoven, Hulst, Rheden, Beuningen, Uden;
  • particulieren, makelaars en projectontwikkelaars.

Spuitzones bestemmingsplan: oplossingen voor woningen nabij fruitboomgaarden en agrarische percelen met bomenteelt:spuitzones

  • technisch en juridisch advies
  • onderbouwingen
  • second opinion
  • zienswijze, (aanvulling) beroepschrift, etc.

Wat is het? Een advies op maat is geheel toegesneden op de plaatselijke situatie. De onderbouwing is geschikt voor de toelichting van een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing. In de onderbouwing wordt gemotiveerd aan de hand van actuele jurisprudentie en technisch onderzoek waarom de gevoelige functie (woningbouw) mogelijk is binnen een kortere afstand dan 50 meter. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met uw belangen als ook met de bedrijfsvoering van de bomenteler.

Gratis voortoets – Vooraf wordt een gratis voortoets uitgevoerd om te bekijken of er reële mogelijkheden zijn om van de 50 meter vuistregel af te wijken. Het resultaat wordt met u telefonisch besproken. Hoewel we graag in oplossingen denken, zijn in sommige gevallen de afstanden te kort. Dit krijgt u in het gesprek te horen. Alleen indien er reële mogelijkheden zijn wordt er een aanpak met prijsopgave opgesteld. Na bevestiging gaan we voor u aan de slag.

Fixed prijs, inclusief

  • op maat gemaakte onderbouwing (zowel technisch als juridisch) voor de toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing
  • schouw op locatie
  • overleg met gemeente en/of Omgevingsdienst
  • alle telefonisch overleg

 

spuitzones