Homepagina

De Omgevingsjurist – gespecialiseerd in bestemmingsplan, milieuzonering, spuitzonering en geluid

de omgevingsjurist


Na ruim 15 jaar is De Omgevingsjurist gestopt met de advieswerkzaamheden! 

Oplossingen op maat met een praktische insteek voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, bedrijven, adviesbureaus, architecten, omgevingsdiensten en gemeenten (geen particulieren)


Voor oplossingen op maat bij complexe of vastgelopen bestemmingsplan- en milieutrajecten, zoals

  • technische milieurapporten die juridisch vertaald moeten worden naar een werkbaar bestemmingsplan of omgevingsvergunning;
  • advies over bestemmingsplan en milieu
    Kan bijv. een gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein met een tijdelijke omgevingsvergunning regelen?
  • opstellen bestemmingsplannen voor bedrijven
  • opstellen principeverzoeken (vooroverleg) voor bedrijven
  • opstellen van vormvrije m.e.r.-beoordelingen (voor bestemmingsplanprocedures en aanvragen omgevingsvergunning milieu)
  • hulp bij invoering omgevingsplan: inventarisatie van geldende regelgeving binnen een gemeente, opstellen specifieke milieuregels, bruidsschat, aanvullen casco, implementatie van staalkaarten, etc.
  • locatiespecifieke spuitzoneringsonderzoeken en advies over spuitzonering tussen woningen en open teelten
  • milieuzonering (VNG-brochure): onderzoek, onderbouwingen en adviezen, met toepassing van milieuzonering nieuwe stijl.

Spreekt de taal van de gemeente – De Omgevingsjurist is een praktisch en creatief adviesbureau op het snijvlak van techniek en ruimtelijke plannen. De nadruk ligt op oplossingen voor complexe plannen voor bedrijven waarbij geluid en milieuzonering een grote rol spelen. Vanwege ruime ervaring met gemeenten spreken we ook de taal van de gemeente.

De Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking. Het eindbeeld lijkt prachtig, maar er is nog veel werk aan de winkel! Er komt vooral veel op gemeenten af. Inmiddels hebben we al mee mogen denken met de Stelselcatalogus (onderdeel van het DSO) en doen we ervaring op met de Staalkaarten.