Homepagina

De Omgevingsjurist – gespecialiseerd in omgevingsplan en milieuzonering

de omgevingsjurist

Omgevingsplan oplossingen op maat met een praktische insteek voor gemeenten en omgevingsdiensten 


Voor praktische oplossingen bij omgevingsplannen, op het snijvlak van milieu, omgevingsplan, techniek en stedenbouw, zoals:

  • het meedenken en adviseren wat een gezonde en veilige fysieke leefomgeving voor een gebied is;
  • advies over omgevingsplan en milieu;
  • praktische hulp bij invoering omgevingsplan: inventarisatie van geldende regelgeving binnen een gemeente, opstellen specifieke milieuregels, snoeien in bruidsschat, opstellen basisset regels omgevingsplan (casco), implementatie van staalkaarten, etc.
  • quick-scans maken voor gemeentebestuur om te laten zien of transformatie van een industrieterrein mogelijk is;
  • milieuzonering (VNG-brochure en milieuzonering nieuwe stijl): onderzoek, onderbouwingen en adviezen, met toepassing van milieuzonering nieuwe stijl.

Spreekt de taal van de gemeente – De Omgevingsjurist is een praktisch en creatief adviesbureau op het snijvlak van techniek, regelgeving, milieu en stedenbouw. De nadruk ligt op oplossingen voor omgevingsplannen voor gemeenten waarbij geluid, stedenbouw, juridische regels en milieuzonering een grote rol spelen.

De Omgevingswet treedt per 1 juli 2022 in werking. Het eindbeeld is vooruitstrevend, maar er is nog veel werk aan de winkel! Er komt vooral veel op gemeenten af. Inmiddels hebben we al mee mogen denken met de Stelselcatalogus (onderdeel van het DSO) en doen we ervaring op met de Staalkaarten. Allereerst moeten ter voorbereiding van het gemeentelijk omgevingsplan alle gemeentelijke verordeningen worden doorgenomen. Welke bepalingen hebben betrekking op de fysieke leefomgeving? Welke van die bepalingen uit de verordeningen werken goed en welke niet? Vervolgens moet de Bruidsschat – het tijdelijk deel van het omgevingsplan – kritisch worden doorgenomen. Die bepalingen van het Rijk worden namelijk van rechtswege onderdeel van het gemeentelijk omgevingsplan (tijdelijk deel).

Neem voor praktische hulp met de invoering van het omgevingsplan contact op met OmgevingsplanOnline!

Neem contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.