Homepagina

De Omgevingsjurist – gespecialiseerd in bestemmingsplan, milieuzonering, spuitzonering en geluid

de omgevingsjurist


Oplossingen op maat met een praktische insteek voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, bedrijven, adviesbureaus, architecten, agrarische bedrijven, omgevingsdiensten en gemeenten 


Bel 010 – 268 0689 voor meer informatie of mail naar info@omgevingsjurist.nl


Schakel ons in voor:

  • advies over bestemmingsplan en milieu – Bijv. kan een gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein toestaan? Is woningbouw mogelijk nabij boomgaarden? Welke akoestische maatregelen zijn nodig?
  • vormvrije m.e.r.-beoordelingen (voor bestemmingsplan en aanvragen omgevingsvergunning milieu)
  • contra-adviezen om adviezen van agrarische adviescommissies te weerleggen
  • bestemmingsplannen, Chw-plannen en ruimtelijke onderbouwingen
  • locatiespecifieke spuitzone-onderzoeken en adviezen
  • akoestisch onderzoek en onderbouwingen over geluid en een goede ruimtelijke ordening
  • milieuzonering (VNG-brochure): onderzoek, onderbouwingen en adviezen, met toepassing van Milieuzonering nieuwe stijl
  • Omgevingsplan en milieu: opstellen Pilot-omgevingsplan, milieuregels voor een omgevingsplan, etc.
  • detachering van omgevingsjuristen

De Omgevingsjurist is een praktisch en creatief adviesbureau met ruim 17 jaar ervaring in complexe bestemmingsplan- en bouwtrajecten bij gemeenten, met als specialisatie bestemmingsplan en milieu. De nadruk ligt op oplossingen voor complexe plannen op gemeentelijk niveau. Vanwege ruime ervaring met gemeenten spreken we ook de taal van de gemeente. De Omgevingsjurist wil het liefst vooraan in het (concept)bestemmingsplan- of bouwproces betrokken worden. Dat draagt bij aan creatieve oplossingen voor de lange termijn.


Omgevingsplanonline

De energiejurist

Gezonde stad en milieu

De Omgevingswet zorgt per 1 januari 2021 voor grote veranderingen in het werkveld. Om die reden zijn we al volop bezig met oefenen in de praktijk. Onder meer met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, onderbouwingen voor milieuzonering met behulp van de Staalkaart ‘Bedrijfsmatige Activiteiten’, opstellen van milieuregels, etc.