Homepagina

De Omgevingsjurist – gespecialiseerd in bestemmingsplan, milieuzonering, spuitzonering en geluid

de omgevingsjurist


De Omgevingsjurist zorgt voor oplossingen op maat met een praktische insteek voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, bedrijven, adviesbureaus, architecten, omgevingsdiensten en gemeenten (geen particulieren)


Bel 010 – 268 0689 voor meer informatie of mail naar info@omgevingsjurist.nl


Bel ons voor oplossingen voor complexe bestemmingsplan- en milieutrajecten, zoals:

  • advies over bestemmingsplan en milieu – Bijv. kan een gemeente de huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein toestaan? Is woningbouw mogelijk nabij boomgaarden? Welke akoestische maatregelen zijn nodig? Welke afstanden moeten er worden aangehouden tussen bedrijvigheid en woningen?
  • opstellen bestemmingsplannen voor bedrijvigheid
  • opstellen principeverzoeken (vooroverleg) voor bedrijvigheid
  • opstellen van vormvrije m.e.r.-beoordelingen (voor bestemmingsplanprocedures en aanvragen omgevingsvergunning milieu)
  • hulp bij invoering van het omgevingsplan: inventarisatie van geldende regelgeving binnen een gemeente, specifieke milieuregels, aanvullen casco, etc.
  • locatiespecifieke spuitzoneringsonderzoeken en adviezen
  • akoestisch onderzoek en onderbouwingen over geluid en een goede ruimtelijke ordening
  • milieuzonering (VNG-brochure): onderzoek, onderbouwingen en adviezen, met toepassing van milieuzonering nieuwe stijl
  • Omgevingsplan en milieu: opstellen omgevingsplan, milieuregels omgevingsplan, etc.
  • detachering van omgevingsjuristen

De Omgevingsjurist is een praktisch en creatief adviesbureau voor oplossingen in complexe bestemmingsplan- en bouwtrajecten, met als specialisatie bestemmingsplan en milieu. De nadruk ligt op oplossingen voor complexe plannen waarbij geluid en milieuzonering een grote rol spelen. Vanwege ruime ervaring met gemeenten spreken we ook de taal van de gemeente. De Omgevingsjurist wil het liefst vooraan in het (concept)bestemmingsplan- of bouwproces betrokken worden. Dat draagt bij aan creatieve en duurzame oplossingen voor de lange termijn.


Omgevingsplanonline

De energiejurist

Gezonde stad en milieu

De Omgevingswet zorgt per 1 januari 2021 voor grote veranderingen in het werkveld. Om die reden zijn we al volop bezig in de praktijk. Onder meer met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte, onderbouwingen voor milieuzonering met behulp van de Staalkaart ‘Bedrijfsmatige Activiteiten’, opstellen van milieuregels, etc. Daarnaast adviseert De Omgevingsjurist de VNG bij het invoeringstraject van de Omgevingswet bij gemeenten.