Spuitzones

Spuitzones omgevingsplan en milieubelastende activiteit

Let op! Per 1 maart 2020 worden er geen locatiespecifieke onderbouwingen meer uitgevoerd. 

Het gebruik van gewasbeschermingmiddelen is een milieubelastende activiteit in de zin van het Omgevingsplan en artikel 2.1 van het Bal. In grote lijnen hebben de artikelen in het Bal betrekking op het beschermen van het watermilieu. In een enkel artikel wordt ook gesproken van bescherming van de gezondheid (zie artikel 4.723c Bal). In het kader van het criterium ‘een veilige en gezonde fysieke leefkomgeving’ uit de Omgevingswet dient de gemeente het aspect gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mee te nemen in de besluitvorming. 

Onder sommige omstandigheden is het mogelijk om gevoelige functies, zoals woningen, te bouwen binnen een kleinere afstand dan 50 meter binnen een spuitzone. Het hangt erg af van het soort teelt ter plaatse, de locatie, windrichting, wijze van bespuiten (neerwaarts of opwaarts), etc. In de fruitteelt is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen intensiever en anders dan bijvoorbeeld in de lage bomenteelt. spuitzones boomgaarden

Meer dan 15 jaar praktijkervaring – De Omgevingsjurist houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met de werking van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten daarvan op de volksgezondheid. Aan de hand van technische onderzoeksrapporten, gesprekken met telers, bezoeken op locatie en het nauwgezet bijhouden van actuele informatie, heeft zij als eerste in Nederland een stappenplan ontwikkeld. In het stappenplan wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de agrariër als ook met de omwonenden en bewoners van de woningen. 

Zowel milieutechnische als juridische onderbouwingen – Ook is er in vakbladen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zonering in het bestemmingsplan gepubliceerd. De onderbouwingen hebben zowel betrekking op het technische gedeelte als het juridische. De onderbouwingen hebben alleen betrekking op specifieke praktijksituaties.

Onderbouwingen die door de Raad van State zijn beoordeeld – Niet alle onderbouwingen komen bij de rechter terecht. Gelukkig maar. Sommige echter wel. In 2016 werd door de Raad van State een onderbouwing inzake een spuitzone voor een woningbouwplan in de gemeente Beuningen van De Omgevingsjurist akkoord bevonden (zie ABRS 4 mei 2016, no. 201506413/1/R2). Ook een geval met een spuitzone advies van De Omgevingsjurist in de gemeente Haaren (Biezenmortel) is judgeproof gebleken (zie ABRS 8 juni 2016, no. 201408339/2/A1). De meest recente uitspraak over een onderbouwing van De Omgevingsjurist is die van 2 mei 2018, no. 201707354/1/R6. Deze onderbouwing is gemaakt om het woningbouwplan “Schokkerhoek” mogelijk te maken.

Ons bureau heeft onderbouwingen en adviezen gemaakt voor:

  • onder meer de gemeenten Tilburg, Overbetuwe, Nederbetuwe, Urk, Houten, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Haaren, Veldhoven, Hulst, Rheden, Beuningen, Uden, Noordwijk, etc;
  • verder particulieren, makelaars, boomkwekerijen en projectontwikkelaars.

Een locatiespeciek onderzoek is geheel toegesneden op de plaatselijke situatie. De onderbouwing is geschikt voor de toelichting van een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing. In de onderbouwing wordt gemotiveerd aan de hand van actuele jurisprudentie en technisch onderzoek waarom de gevoelige functie (woningbouw) mogelijk is binnen een kortere afstand dan 50 meter. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de bewoners als ook met de bedrijfsvoering van de teler.

Vooraf wordt een toets uitgevoerd om te bekijken of er reële mogelijkheden zijn om van de 50 meter vuistregel af te wijken. Het resultaat wordt met u telefonisch besproken. Hoewel we graag in oplossingen denken, zijn in sommige gevallen de afstanden te kort. Dit krijgt u in het gesprek te horen. Alleen indien er reële mogelijkheden zijn wordt er een aanpak met prijsopgave opgesteld. Na bevestiging gaan we voor u aan de slag.