spuitzones

Spuitzonesspuitzones

Onder sommige omstandigheden is het mogelijk om gevoelige functies, zoals woningen, te bouwen binnen een kleinere afstand dan 50 meter binnen spuitzones. Het hangt onder meer af van het soort teelt ter plaatse en wijze van bespuiten, de locatie en de overheersende windrichting. In de fruitteelt is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld intensiever en anders dan in de lage bomenteelt.

Meer dan 20 jaar praktijkervaring – De Omgevingsjurist houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de werking van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten daarvan op de gezondheid. Aan de hand van technische onderzoeksrapporten, gesprekken met telers, bezoeken op locatie en het nauwgezet bijhouden van actuele informatie, heeft zij als eerste in Nederland een stappenplan ontwikkeld om stapsgewijs te kunnen bepalen of een gevoelige functie mogelijk is nabij open teelten. In het stappenplan wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de agrariër als ook met de omwonenden en bewoners van de woningen. 

Locatiespecifiek onderzoek – Een locatiespeciek onderzoek is geheel toegesneden op de plaatselijke situatie. De onderbouwing is geschikt voor de toelichting van een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing. In de onderbouwing wordt gemotiveerd aan de hand van actuele jurisprudentie en technisch onderzoek waarom de gevoelige functie (woningbouw) mogelijk is binnen een kortere afstand dan 50 meter. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de bewoners als ook met de bedrijfsvoering van de teler. Hierbij wordt uitgegaan van een worstcase scenario. 

Alleen offerte bij reële mogelijkheden – Vooraf wordt een toets uitgevoerd om te bekijken of er reële mogelijkheden zijn om van de 50 meter vuistregel af te wijken. Het resultaat wordt met u telefonisch besproken. Hoewel we graag in oplossingen denken, zijn in veel gevallen de afstanden te kort. Gezondheid staat altijd voorop. Alleen indien er reële mogelijkheden zijn wordt er een offerte opgesteld. 

Neem contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.