spuitzones

Spuitzonesspuitzones

Onder sommige omstandigheden is het mogelijk om gevoelige functies, zoals woningen, te bouwen binnen een kleinere afstand dan 50 meter binnen spuitzones. Het hangt onder meer af van het soort teelt ter plaatse en wijze van bespuiten, de locatie en de overheersende windrichting. In de fruitteelt is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld intensiever en anders dan in de lage bomenteelt. Maar ook in de aardappelteelt wordt veelvuldig en intensief gespoten, maar wel neerwaarts. De ene teelt is de andere niet en ook plaatselijke omstandigheden zijn altijd anders.

Voordat we verder gaan over spuitzones, willen we graag FyLo laten zien. Deze nieuwe en krachtige applicatie bevat een rekenmodel, jurisprudentie en beeld om razendsnel te berekenen of er woningbouw mogelijk is nabij open teelten. Op 22 juni 2023 was de presentatie op GeoBuzz in Amersfoort. 

Meer dan 20 jaar praktijkervaring – De Omgevingsjurist houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de werking van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten daarvan op de gezondheid. Aan de hand van technische onderzoeksrapporten, gesprekken met telers, bezoeken op locatie en het nauwgezet bijhouden van actuele informatie, heeft het bureau als eerste in Nederland een methodiek ontwikkeld om stapsgewijs te kunnen bepalen of een gevoelige functie mogelijk is nabij open teelten (of niet). In het stappenplan wordt zowel rekening gehouden met de belangen van de agrariër als ook met de omwonenden en bewoners van de woningen. Er wordt altijd uitgegaan van worst case scenario’s. 

Locatiespecifiek onderzoek spuitzonenering door FyLo

Een locatiespeciek onderzoek bestaat uit een bezoek op locatie en een onderzoek op basis van een rekenmodel. De combinatie van het rekenmodel en de plaatselijke situatie is erg belangrijk voor de praktijk. Het ene kan namelijk niet zonder het andere. Het rekenmodel – waar jaren aan gewerkt is – is opgenomen in de applicatie FyLo. Met behulp van deze applicatie kan razendsnel berekend worden wat een acceptabele afstand is tussen woningen en agrarische locaties met open teelten. Naast een snelle berekening wordt de locatie in beeld gebracht. Indien er sprake is van een strijdige situatie dan worden er scenario’s in beeld gebracht die aangegeven welke mogelijkheden er zijn. Zijn er geen mogelijkheden, dan geeft de applicatie dat ook aan. 

spuitzones

 

 

 

Kennismaken met FyLo? Vraag een demo aan!

De applicatie is vanaf september 2024 verkrijgbaar via een abonnement bij OmgevingsplanOnline B.V. 

Demo aanvragen

Neem contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.