milieuzonering nieuwe stijl

Milieuzonering Nieuwe Stijl milieuzonering nieuwe stijl

In de Omgevingswet is de nieuwe paraplu een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Er valt zeer veel onder, zoals te zien is in artikel 1.2 en 2.1 Omgevingswet. In de Omgevingswet worden het ruimtelijk spoor en het milieuspoor meer geïntegreerd. Dit alles moet worden uitgewerkt in het gemeentelijke omgevingsplan.

In de nieuwe systematiek van Milieuzonering nieuwe stijl wordt afscheid genomen van de VNG-brochure met richtafstanden en categorieën. De VNG heeft een nieuwe uitgave uitgebracht: de staalkaart ‘Milieuzonering nieuwe stijl’. Zoals wel vaker het geval is bij de VNG, is gekozen om dit document als startpunt te nemen en niet als blauwdruk. Er wordt van gemeenten verwacht dat ze zelf nadenken hoe ze bedrijfsmatige activiteiten op hun grondgebied willen regelen.

Het verschil met de VNG-brochure is dat in de genoemde staalkaart bedrijven gereguleerd worden in het ruimtelijk spoor op basis van een beschikbaar gestelde milieuruimte per bedrijf, aan de hand van concrete milieunormen. Milieu en ruimte worden volledig geïntegreerd. Evenals bij de VNG-brochure het geval is, is de staalkaart vooral geschikt voor nieuwe situaties.

Neem contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.