VNG-brochure

VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering VNG-brochure bedrijven en milieuzonering
Bij het opstellen van een bestemmingsplan is het noodzakelijk om de invloed van bestaande of nieuwe bedrijvigheid op de leefomgeving af te wegen. Het is belangrijk om een ruimtelijke scheiding te maken tussen milieubelastende functies en milieugevoelige functies, zoals woningen. Meestal wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de lijst van bedrijfstypen uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (uitgave 2009). Deze lijst moet vertaald worden in een bestemmingsplan.

Waarom u nooit klakkeloos de richtafstanden uit de VNG-brochure moet overnemen
In de lijsten die in de VNG-brochure zijn opgenomen zijn algemeen voorkomende bedrijfstypen ondergebracht. Als in een bestemmingsplan aan de richtafstanden wordt voldaan wil dat niet altijd zeggen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Onderzoek altijd of er geen belemmerende factoren zijn, zoals geluidhinder. Lees meer…

Advies op maat bij toepassing VNG-brochure Bedrijven en milieuzoneringvng-brochure bedrijven en milieuzonering

  • onderbouwingen
  • advies

Onderzoek op maat
Het onderzoek dat we voor u uitvoeren is geheel toegesneden op de plaatselijke situatie. De onderbouwing is geschikt om op te nemen in de toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing. In de onderbouwing wordt juridisch gemotiveerd aan de hand van bijv. akoestisch onderzoek en de juridische vertaling ervan, waarom er kan worden afgeweken van de richtafstanden van de VNG-brochure. Er wordt aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Kostenloze voortoets
Vooraf wordt een kostenloze voortoets uitgevoerd om te bekijken of er reële mogelijkheden zijn om de woningbouw of ander plan te realiseren. Het resultaat van deze voortoets wordt met u besproken. Indien er mogelijkheden zijn wordt er een plan van aanpak met prijsopgave opgesteld. Na uw bevestiging gaan we voor u aan de slag.

Wat u krijgt

  • op maat gemaakte onderbouwing voor de toelichting van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing
  • schouw op locatie
  • alle telefonisch overleg

Meer weten?

Neem contact op

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.