Gezonde stad en stedenbouw

Gezonde stad en stedenbouwgezonde stad

Gezondheid als basisprincipe in stedenbouw: naar 10.000 stappen per dag!

Wat is gezondheid?

Een definitie die vaak gebruikt wordt is: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitingen van het leven.” (M. Huber, arts en onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut).

Huber pleit voor een brede en positieve kijk op gezondheid om de zorg op een hoog en betaalbaar peil te houden. Gezondheid is dus meer dan het voorkomen van ziekten. Er is meer aandacht nodig om gezond te voelen en te blijven. Dat betekent onder meer dat mensen meer moeten bewegen. De Nederlandse Beweegrichtlijnen 2017 bevelen volwassenen en ouderen aan om minstens 150 minuten per week aan matige intensieve inspanning te doen, zoals wandelen en fietsen. Langer en vaker intensief bewegen leidt tot meer gezondheidsvoordeel.

Waarom 10.000 stappen per dag?

Een gemiddelde persoon zet tussen de 3500 en 5000 stappen per dag. Volgens de Japanse arts Yoshiro Hatano is dit te weinig (bron: How many steps are enough? For children and adolescents). Hij toonde aan dat mensen die dagelijks voldoende bewegen een betere gezondheid hebben. Volgens hem leiden 10.000 stappen per dag tot een betere gezondheid. Tegenwoordig zijn er allerlei stappentellers, sporthorloges en apps die van 10.000 stappen per dag uitgaan. Dat is ongeveer 8 km per dag. Interessant is hoe de ruimtelijke inrichting van een stad hiertoe kan bijdragen.

Hoe de inrichting van de leefomgeving kan bijdragen aan een gezonde stad

Het voorgaande betekent dat de ruimtelijke inrichting van een gebied mensen moet stimuleren tot bewegen, wandelen, lopen, spelen, fietsen en sporten. Dit vraagt om een omgeving die daarop ingericht is. Eén van de belangrijkste voorwaarden hierbij is dat de mens als gebruiker van de ruimte centraal wordt gesteld en niet langer de auto. Verder zijn de volgende aspecten belangrijk:

 • meer groen in de omgeving
 • zorgen dat bewoners worden verleid om te fietsen, te sporten en te wandelen;
 • compacte stad: functies zoals wonen, bedrijven, recreatieve functies en detailhandel dichtbij elkaar zorgt voor minder autogebruik;
 • aantrekkelijke routes voor fietser en voetganger en dicht netwerk voor OV-voorzieningen;
 • geen of minder ruimte voor autogebruik, bijv. alleen laden en lossen mogelijk voor aanwezige bedrijven, winkels, etc.

Schakel ons in voor:

 • ruimtelijke analyse omgeving
 • quick scan milieu-onderzoeken (kansen, bedreigingen en oplossingen)
 • sparring partner voor de inrichting van een gezonde wijk of straat
 • akoestisch onderzoek
 • onderzoek naar bedrijven en milieuzonering
 • bestemmingsplan

Bel 010 – 268 06 89 voor meer informatie.