Herbestemmen

Herbestemmen leegstaand vastgoed

Is mijn (bouw)project haalbaar bij de gemeente? Hoe kan ik mijn pand herbestemmen?

Voorbeelden van vragen over het omgevingsrecht of het herbestemmen die u kunt voorleggen:

  • U wilt een woningbouwproject realiseren nabij een agrarisch bedrijf, maar u weet niet zeker of het project wel te realiseren is vanwege agrarische geurhinder.
  • U wilt uw voormalig agrarisch bedrijf herbestemmen tot een woonlocatie, maar weet niet of de gemeente wil meewerken.
  • U wilt uw bedrijf verplaatsen, maar u weet niet of dit qua regelgeving een haalbare kaart is.
  • U wilt uw garagebedrijf of ander vastgoed herbestemmen tot een andere functie, maar twijfelt of het wel haalbaar is.
  • U wilt graag een woning bouwen nabij een boomgaard, maar u weet niet zeker of het juridisch wel mogelijk is in verband met spuitzones.
  • U wilt afwijken van de richtafstanden uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’, maar u weet niet zeker of dit wel haalbaar is.
  • U wilt een vraag voorleggen over de gemeentelijke procedures in het omgevingsrecht, milieuaspecten bij een bouwproject, etc.

Stap 1: stel uw vraag: Vaak is het in het begin onduidelijk of een (bouw)project in juridisch en bestuurlijk opzicht wel haalbaar is. U wilt dan graag de vraag voorleggen aan een juridisch expert zonder dat u meteen al geconfronteerd wordt met hoge kosten voor een advies. Goed en specialistisch advies is echter nooit gratis en betaalt zich later altijd terug in kortere doorloopprocedures en snellere resultaten. Na het doornemen van uw stukken nemen we telefonisch contact met u op en bespreken we uw (bouw)plan of vragen. Aan deze voorfase zitten geen kosten verbonden.

Stap 2: vaste prijs (fixed fee): Na het telefonisch doornemen van uw vragen, ontvangt u een prijsopgave. We hanteren voor advies altijd een vaste prijs, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Stap 3: helder en praktisch antwoord: Na het doornemen van de door u toegezonden stukken en bespreking ervan, ontvangt u een helder en praktisch antwoord op uw vraag (geen wollig juridisch taalgebruik). U weet of uw project haalbaar is. Het advies wordt tevens telefonisch met u besproken.

Bel 040 – 798 3085 voor meer informatie of stuur uw vraag naar info@omgevingsjurist.nl

herbestemmen

Stel uw vraag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.