Publicaties van De Omgevingsjurist in Milieu & Recht en RO-totaal

Publicaties van mr. H.H. Harberink over spuitzones van boomgaarden en een goede ruimtelijke ordening

Milieu & Recht – november 2011  – Kluwer BV

Intensief gewasbeschermingsmiddelengebruik bij open teelten – Zet de Wro in ter bescherming van de gezondheid van omwonenden