Sneller herbestemmen van leegstaand vastgoed door gemeentelijke werkervaring

Sneller herbestemmen van leegstaand vastgoed door gemeentelijke werkervaring

De Omgevingsjurist is de brug tussen u en de gemeente. Wij als team hebben ruime ervaring met ambtelijke en bestuurlijke (besluitvormings)processen bij gemeenten in heel Nederland. Dat is bij het traject van een procedure voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplan heel belangrijk. Een gemeentelijke organisatie is zeer ingewikkeld. Naast juridische toetsingskaders van wet- en regelgeving of beleid heeft een ambtenaar ook te maken met politieke belangen van het college van b&w en de gemeenteraad. Dat maakt besluitvorming en communicatie op het gebied van bouw en ruimtelijke ordening zeer ingewikkeld. Vergelijk het dus niet met een bedrijf. De gemeentelijke werkervaring zorgt ervoor dat processen en communicatie met de gemeente soepeler verlopen. Daarnaast hebben we specialistische kennis op het gebied van het omgevingsrecht.

Gespecialiseerd in het voortraject van projecten van bouw en herbestemming – Wij helpen u graag met:

  • vooroverleg met de gemeente
  • toetsen van uw plan op juridische en bestuurlijke haalbaarheid
  • vlottrekken van vastgelopen (bouw)trajecten tussen u en de gemeente
  • optreden als bemiddelaar tussen u en de gemeente
  • bouwaanvragen of verzoeken om functiewijziging van een perceel of pand
  • aanvragen om herziening van het bestemmingsplan
  • opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en/of bestemmingsplannen
  • milieuonderzoeken in de specialisaties geur, bedrijven en milieuzonering en spuitzones

Wat doen wij niet?

  • vertegenwoordigen in rechtszaken (we voorkomen ze liever)
  • maken van planschaderapporten

Bel 040 – 798 3085 voor meer informatie of stuur een email naar info@omgevingsjurist.nl