Bouwen in spuitzones van boomgaarden is mogelijk

Gewasbescherming steeds duurzamer

Kenmerkend voor de land- en tuinbouw in ons land zijn de intensieve teeltsystemen met een relatief hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Afhankelijk van de toxiciteit van het middel kan de drift die vrijkomt bij het spuiten bedreigend zijn voor een goed- woon en leefklimaat. Dit is afhankelijk van het gebruikte middel. In algemene zin is de gewasbescherming in Nederland de laatste jaren duurzamer geworden.

Geen wettelijke regels over afstanden tussen boomgaarden en woningen Er zijn geen wettelijke regels over minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop gewassen worden geteeld en nabij gelegen gevoelige objecten, zoals woningen. Van oudsher staan er veel woningen nabij agrarische gronden waarop gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Om zowel de agrariër als ook de omwonenden te beschermen, bestaat er een gedragslijn om een afstand van 50 m in acht te nemen. In sommige gevallen kan hier van worden afgeweken.

Bouwen in spuitzones van boomgaarden is mogelijk Onder bepaalde omstandigheden en na onderzoek is het mogelijk om gevoelige functies zoals woningen, toe te laten in spuitzones van boomgaarden. Dit is afhankelijk van:

  • gebruikte gewasbeschermingsmiddelen teler;
  • toxiciteit van het middel;
  • gebruik van driftbeperkende maatregelen, zoals windhagen, etc.;
  • meest voorkomende windrichting, etc.
Lees meer in onderstaande publicaties die Marian heeft geschreven:

——————————————————————————————————————————————————-
Schakel een expert in!
Marian heeft onderbouwingen gemaakt voor:
  • Looye Vastgoed BV
  • tuindersbedrijf in gemeente Druten;
  • Gemeente Overbetuwe;
  • De Lorijn raadgevers-makelaars
  • Ingenieursbureau Hans Croonen BV.
—————————————————————————————