Vooroverleg gemeente basis

Vooroverleg gemeente basis – voor alle gemeenten in Nederland

Gratis voortoets naar haalbaarheid van uw plan 

Op voorhand wordt uw plan beoordeeld door De Omgevingsjurist op haalbaarheid. Uw plan wordt getoetst aan het bestemmingsplan en aan gemeentelijk beleid. Is uw plan niet haalbaar, dan heeft het geen zin om een verzoek om vooroverleg in te dienen. Wellicht dat u het plan moet bijstellen. U verneemt dat vooraf. Het resultaat wordt telefonisch met u besproken. Is uw plan haalbaar? Kies dan voor het basispakket indien u alleen een onderbouwd verzoek wilt.

Het basispakket vooroverleg gemeente is inclusief:

  • opstellen onderbouwd verzoek om vooroverleg door De Omgevingsjurist (inhoud)
  • toetsing van uw plan aan wet- en regelgeving en beleid van gemeente en provincie
  • alle telefonisch overleg over het verzoek

Wat doet u zelf?

  • indienen van verzoek bij de gemeente
  • alle communicatie met de gemeente
  • verzoek wordt verzonden naar de gemeente op uw eigen briefpapier

Voor meer informatie bel naar 040 – 798 3085 of mail naar info@omgevingsjurist.nl