Vooroverleg gemeente Plus

Vooroverleg gemeente Plus 

Gratis voortoets naar de haalbaarheid van uw plan

Op voorhand wordt uw plan beoordeeld door De Omgevingsjurist op haalbaarheid. Heeft het kans van slagen? Uw plan wordt alvast getoetst aan het bestemmingsplan en aan gemeentelijk beleid. Is uw plan niet haalbaar, dan heeft het geen zin een verzoek om vooroverleg in te dienen bij de gemeente. Wellicht dat u het plan wat kan bijstellen. U verneemt dat vooraf. Het resultaat van de toets wordt telefonisch met u besproken. Is uw plan haalbaar kies dan voor het pakket ‘Vooroverleg gemeente Plus’ indien u alle contact en correspondentie met de gemeente wilt laten verzorgen door De Omgevingsjurist.

Het pakket ‘Vooroverleg gemeente Plus’ is inclusief:

  • kennismaking en schouw bij u op locatie
  • uitgebreide toetsing van uw plan aan wet- en regelgeving en beleid van de gemeente en provincie
  • opstellen onderbouwd verzoek om vooroverleg door De Omgevingsjurist
  • alle correspondentie en communicatie met de gemeente (het verzoek wordt door ons ingediend bij de gemeente)
  • alle telefonisch overleg met u en de gemeente
  • juridisch advies in deze fase

Voor meer informatie bel 040 – 798 3085 of mail naar info@omgevingsjurist.nl.