Vooroverleg gemeente – Premium

Vooroverleg gemeente – Premium – voor alle gemeenten in Nederland

Gratis voortoets naar de haalbaarheid van uw plan

Op voorhand wordt uw plan beoordeeld door De Omgevingsjurist op haalbaarheid. Heeft uw plan kans van slagen bij de gemeente? Uw plan wordt alvast getoetst aan het bestemmingsplan en aan gemeentelijk beleid. Is uw plan niet haalbaar, dan heeft het geen zin een verzoek om vooroverleg in te dienen bij de gemeente. Wellicht dat u het plan wat kan bijstellen. U verneemt dat vooraf. Het resultaat van de toets wordt telefonisch met u besproken. Is uw plan haalbaar kies dan voor het pakket ‘Vooroverleg gemeente Premium’ indien u alles wilt laten verzorgen door De Omgevingsjurist. U heeft er geen omkijken meer naar.

Het pakket ‘Vooroverleg gemeente – Premium‘ is inclusief:

  • kennismaking en schouw bij u op locatie
  • uitgebreide toetsing van uw plan aan wet- en regelgeving en beleid van provincie en gemeente
  • opstellen onderbouwd verzoek om vooroverleg door De Omgevingsjurist
  • verzorging van alle communicatie en overleg met de gemeente (het verzoek wordt door De Omgevingsjurist ingediend bij de gemeente)
  • alle telefonisch overleg met u en de gemeente
  • mondelinge toelichting van uw plan bij de gemeente
  • alle juridisch advies in deze fase

Voor meer informatie bel 040 – 798 3085 of mail uw vraag naar info@omgevingsjurist.nl.