deel dit artikel: Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Geluidhinder en goede ruimtelijke ordening

Geluidhinder en goede ruimtelijke ordeninggeluidhinder en goede ruimtelijke ordening

In de praktijk bestaan er bij de toetsing van geluidrapporten twee werelden: de wereld van de technisch onderlegde mensen en de wereld van beleidsmakers bij gemeenten. Daar zit meestal letterlijk en figuurlijk een muur tussen. In een akoestisch rapport is het belang dat er een vertaling wordt gemaakt die geschikt is voor het bestemmingsplan. Geluidhinder en goede ruimtelijke ordening is een vak apart. Met name komt dit naar voren bij de afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Is er sprake van een goed of aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Worden de ondernemers op het bedrijventerrein niet gehinderd in de bedrijfsvoering? In de praktijk wordt meestal alleen getoetst of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dat is niet voldoende.

Ook geluidhinder bij evenementen roept vaak veel vragen op. Verwachte geluidshinder van bijvoorbeeld evenementen wordt in de gemeentelijke praktijk meestal getoetst via het milieuspoor en – indien mogelijk – via voorschriften in de APV-vergunning geregeld. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook rekening worden gehouden met geluidshinder. In de praktijk levert dat vaak vragen op.

Hoe het wel kan leest u in Wanneer moet u geluidshinder van evenementen regelen in het bestemmingsplan?

Schakel ons in voor:

  • technisch akoestisch onderzoek
  • vertaling akoestische rapporten naar concrete planregels en toelichting voor een bestemmingsplan
  • opstellen onderbouwing onderdeel geluid voor afwijken richtafstanden ingevolge de VNG-brochure
  • beantwoording van vragen over geluid en een goede ruimtelijke ordening
  • advies en onderbouwing over geluid en een goede ruimtelijke ordening.