luchtwasser omkasting is geen gebouw

Luchtwasser omkasting is geen gebouwluchtwasser

Definitie van ‘gebouw’. Volgens artikel 1 van de Woningwet is een gebouw “elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt”.

Deze definitie wordt ook vaak gehanteerd in bestemmingsplannen. In dit geval ging het om een omkasting voor luchtwassers. De vraag was of het hier ging om een gebouw. De Afdeling is hier heel duidelijk: “Niet in geschil is dat de ruimte op het plateau van de luchtwasser niet te betreden is. Reeds daarom is dat deel van de bouwwerken niet voor mensen als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet”. 

Uit deze uitspraak komt naar voren dat een bouwwerk, wil het als gebouw worden aangemerkt, op betrekkelijk eenvoudige wijze toegang moet bieden aan mensen. Is dit niet het geval, dan is het geen gebouw. Verder gelden natuurlijk de andere eisen uit artikel 1.

Zie ABRS 25 januari 2012, LJN: BV1834.

omgevingsjurist