chalet is geen stacaravan volgens bestemmingsplan

Chalet is geen stacaravan in de zin van het bestemmingsplanchalet

In het betreffende bestemmingsplan wordt onder stacaravan verstaan: “een kampeermiddel in de vorm van een caravan of soortgelijk onderkomen op wielen, dat mede gelet op de afmetingen, kennelijk niet bestemd is om regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen ook over grotere afstanden als een aanhangsel van een auto te worden voortbewogen”.

De Afdeling overweegt in haar uitspraak van 25 mei 2011 (201010086/1/R2): “Bljkens de ter zitting aan de orde gestelde foto’s zijn de chalets gedeeltelijk van steen, zijn ze aangesloten op de nutsvoorzieningen, bevindt zich aan de zijkant van de chalets een erker, en is een afwateringspijp, verbonden met de grond, aan het dak van de chalets bevestigd. De chalets kunnen dan ook niet worden aangemerkt als een stacaravan als bedoeld in de planregels”.

Klik hier voor de uitspraak.