paardenhouderij of paardenfokkerij agrarische activiteit?

Paardenhouderij of paardenfokkerij agrarische activiteit?paardenhouderij

Een vraag die vaak bij gemeenten gesteld wordt is of het houden of stallen van paarden (een paardenhouderij) nu wel of geen agrarische activiteit is. De aanvrager – meestal geen agrariër – is van mening van wel, de gemeente geeft meestal aan dat een paardenhouderij niet valt onder de definitie van agrarisch bedrijf die meestal wordt gehanteerd in het bestemmingsplan voor het buitengebied.

In een uitspraak van 14 september 2011 (no. 200907629/1/R1) legt de Afdeling in r.o. 2.7.1 e.v. nog eens uit wat de verschillen zijn in planologisch opzicht.

Een andere uitspraak waar het verschil tussen ‘fokken’ en ‘opfokken’ van paarden aan de orde komt, is een uitspraak van de Afdeling van 28 december 2011 (no. 201012078/1/R1).

Meer informatie treft u aan in de brochure ‘Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening’ van de VNG.

Eigenlijk is het onderscheid dat in bestemmingsplannen wordt gemaakt nogal vreemd en kunstmatig. Qua impact op de omgeving maakt het niet zoveel uit. Ook een paardenfokkerij heeft meestal een buitenbak en er lopen paarden in de wei. Vraagt u zichzelf eens af waar initiatiefnemers voor een paardenhouderij dan naar toe moeten. Naar een dorp? Dat is toch geen optie? Ook een paardenhouderij heeft ruimte nodig voor de paarden.